Aktiviteter

 Lions International er en af verdens største NGO organisationer

Aktiviteterne sker primært i forbindelse med vores klubmøde der normalt

afholdes den 3. onsdag i måneden.

Ud over de beskrevne aktiviteter har vi nogle faste aktiviteter der går igen:


Generalforsamling, julepakkespil med julefrokost, Recharterfest, valgmøde, bowling og sommerfest

                2021-2022


       Preben Rottbøll

       Præsident


Første klubmøde er 

                  2022-2023


       Brian Møller Mortensen

       Præsident

                2020 - 2021


       Preben Rottbøll

       Præsident


Første klubmøde er 15. september 2020 hvor vi havde generalforsamling med beretning og regnskab for 2019-2020.


21. oktober 2020 havde vi besøg af Christine Munk fra Bylling Foundation og Kirsten Vinter fra Agabe Child Care. Vi skal vurdere om vi vil være sponsor på et eller begge projekter.


Pga. Covid-19 er aktiviterne indstillet.

              2019 - 2020


        Heine Overby

        Præsident

Besøg af Dorthe Gade Hvirvelkær der er leder af MidtbySjakket, der arbejder med unge 12-25 år i Aalborgs gader og parker.


Besøg på Kirkens Korshærs gårdprojekt på Restrup Kærvej.

Vi har doneret 50.000,- kr. til indretning af deres nye faciliteter. 


Afvikling af vores Julemarked i Folkekirkens Hus.

Det gav et ret godt resultat som vi vil prøve at øge fremover.


Recharterfest 25. januar på Holles Vinstue.


Besøg af Zoneformand Birgitte Lænner (Limfjorden)


Valgmødet i marts måned foregik både virtuelt og via mail pga. Covid-19.


Efterfølgende klubmøder blev aflyst. Bestyrelsesmøderne foregik virtuelle.              2018 - 2019


        Knud Erik Buus

        Præsident


Besøg af Arkæolog. Cand.mag. Christian Vrængmose Jensen, Nordjyllands Historiske Museum. Udgravninger og danefæ på og omkring Budolfi Plads.


Besøg i Lindholm Sports Skytte Klub.


Ginsmagning i Multiforms lokaler ved Quist Vine.


Besøg af Vicedistriktsguvernør Inge Guldhammer og Zone Formand Kim Jakobsen.


Bowling. Klubmesterskabet om "Den Gyldne Kegle".


Foredrag ved Tidl. Brigadegeneral Karl Erik Nielsen.


Besøg på Veteranhjemmet Skyderbanevej. Forstander Nicklas Funch fortalte om sin tid som udsendt og hvad det har medført personligt for ham.


Rundvisning på Lindholm Høje og det tilhørende Museum 

             

              2017 - 2018

         

          Erik Brükmann Olesen

          Præsident


Julemarkedet gav igen et pænt overskud, men det var sidste gang på Aalborghus Slot. Det skal muligvis sælges så vi har sikret os ved at lave en aftale med Folkekirkens Hus, hvor vi kan være fremover.


Prøvet ny aktivitet nemlig Lopper på Havnen. Skal justeres lidt men vi forsætter.


Rundvisning - Friluftsbadet på Vestre Fjordpark

Vi har besøgt Beredskabscenter Nordjylland

Besøg af Vice Distrikt Guvernør Egon Bjørn Andersen og ZF Søren Blokgaard

Bowling Seaport: Keglekonge Niels Erik Krogshave

Besøg på  Ny Aalborg Universitets-hospital med Lionesser

Rundvisning på Aalborg Lufthavn med Lionesser

Besøg på Egnholm Folkefarm, med efterfølgende middag på Restaurant Kronborg

             

              2016 - 2017
          André Paasch

          Præsident


Klubåret 2016/17 var året hvor Lions fyldte 100 år – og Aalborg Budolfi uddelte

  i den anledning kr. 100.000 ved arrangementet i Aalborg Zoo.


I klubåret bevilgede vi støtte til en række projekter med i alt ca. kr. 157.000


Besøg af MF Preben Bang Henriksen der fortalte om livet i folketinget.

Besøg af PR Chairman Lasse Brobjerg og ZF Jørgen Jensen.

Vi besøgte Aalborg Havn hvor vi hørte om fremtiden for havnen med

  efterfølgende rundvisning.

Bowling på Seaport hvor årets Keglekonge blev John Holm Jensen.

Rundvisning på havnefronten med guide fra Kulturforvaltningen.


Sommerfest med rundvisning på Mariager Saltcenter. Derefter besøg i Mariger Kirke hvor vi så og hørte det nye orgel.


             

              2015 - 2016          Benny Falk

          Præsident


Vores største aktivitet Julemarkedet forløb tilfredsstillende. 50. gang i år.


Ved klubmøderne har vi haft besøg af:

   • Sarah Kruse fra Foreningen Hjælp Voldsofre

   • GMTC Hugo Andersen der fortalte om medlemshvervning


Vi har været på besøg ved:

   •Sportshøjskolen v/ forstander Rasmus Krogh

   • Folkekirkens hus v/ leder Henrik Thorngaard

   • Studenterhuset v/ leder Lars Hellerup

   • Seaport Bowling hvor vi fandt aftenens kegle

   • Guldbæk Vingård v/ vinbonden Jan Thrysøe

   • Café Peace hvor vi afholdte vores Recharterfest


Året har været præget af at Lions i 2017 har eksisteret i 100 år.

Vi gik i gang med at planlægger hvordan vi ville markere det.

             

              2014 - 2015
          Brian Møller Mortensen

          Præsident


Den store aktivitet – julemarkedet – løb af stablen for 49. gang.


Udover julemarkedet har vi ved klubmøderne haft besøg af:

  * Niels Frank, som fortalte om skabelsen af Danernes Kongerige

  * Anne Mette Andersen, som fortalte om Kirkens Korshærs Gårdprojekt i

    Klarup

  * Ragna Kolind, som fortalte om distriktets PR-aktiviteter – med fokus på

    sociale medier.


Herudover har vi været på besøg hos

  * Holles Vinstue, hvor vi holdt vores recharterfest

  * 4. maj kollegiet – med efterfølgende besøg på Seaport Bowling center

  * Fremtidens plejehjem, hvor vi fik set hvordan vores otium kunne tage sig ud.

  * Café Peace, hvor vi hørte fodboldhistorier og smagte på gode vine

  * Limfjorden – ombord på en færge hvor vi holdt sommerfest til tonerne af god

     jazz

             

              2013 - 2014

          Erik Mogensen

          Præsident

Dette Lionsår har været helt specielt – det er nemlig det år hvor vi fejrede klub- bens 50 års jubilæum. I alt donerede klubben ved denne lejlighed 115,000 kr.


Jubilæet blev festligholdt ved et storstilet og vellykket weekend ophold på Rold

Storkro for klubbens løver og løvinder.


- Vi har haft besøg af forh. Minister og nuværende advokat Jacob Axel Nielsen.

- Niels Tjikøb Olsen, som førte os ind i øllets forunderlige smagsverden.

- Så har vi hørt om Heines forskning udi sin slægts oprindelse og hvordan han 

  med et par uvidenskabelige antagelser kunne hævde at hans slægt har aner

  tilbage til konger.

- Så har vi besøgt et skur og hørt hvordan Projektchef Niels Uhrenfeldt har

  tænkt at forvandle dette til et nyt stort universitetshospital.

- Vi har været i teateret for at se Indenfor Murene og vi fik besøgt Musikkens

  Hus for at høre om tilblivelsen. Vi fik også et par smagsprøver på husets

  akustiske formåen.

- På vores sommerudflugt –  besigtigede vi i år Kronborg – altså på Egholm

  med et første stop i Fjordbyen

             

              2012 - 2013
          Heine Overby

          Præsident

I oktober besøgte vi Renseanlæg Vest. Bl.a. på grund af lugten var det en interessant fornøjelse.


I november var der foredrag på Svalegaarden af Elitekoordinator Torben Sørensen Aalborg, der fortalte om udviklingen af elitesporten i Aalborg.


I februar holdt Vicedistriktsguvernør og PBC-B Lasse Borgbjerg indpiskertale for os.


I april var vi atter på Svalegaarden, hvor Adm. Dir. Lasse Richardt Henningsen fortalte om Musikkens Hus. Han overbeviste os om, at det er tilladt at have

store forventninger.


Vi var også påny til rundvisning i Gigantium, bl.a. i den nye flotte svømmehal.


Sommermødet var et besøg hos Lis og Jørn Larsen, der er to gudsbenådede samlere.

              

              2011 - 2012         

          Kaj Friis Mikkelsen

          Præsident5 af årets 10 klubmøder blev afholdt i forbindelse med, at klubben foretog følgende virksomhedsbesøg:


Norkraft, TV2 Nord, Tech College, Siemens Windpower, og Reno Nord i

Aalborg Øst.


I oktober fortalte fvh. seniorsergent og jægersoldat Otto Sørensen om hans mange udenlandske oplevelser både fra tjenester i forsvaret og i velgørende organisationer.


Klubben bestemte det år, at Svalegården fremover skal være base for klubbens møder, når der ikke arrangeres "virksomhedsbesøg".


Og sommerudflugten var et spændende besøg på Bryggen i Nibe med Rundvisning af Thorvald Odgaard i Nibe.

             

              2010 - 2011
         


          Erik Brükmann Olesen

          PræsidentI september besøgte vi Aab College. Jørgen Hein fortalte om skolen, og at den både er for bredden og eliten inden for næsten alle sportsgrene.


Vi havde besøg af sportschefen for seniorsporten i Aalborg, som fortalte om det store udbud af sportstilbud af ældre i Aalborg.


Recharterfesten blev holdt på Kystens Perle efter en rundvisning i Aalborg Dameroklub.


På Svalegården havde vi en aften besøg af plejehjemsleder Jonna Kjær fra Kærby Plejehjem.


Majmødet var henlagt til Gug Planteskole, hvor Peter Møller Jensen fortalte om planteskolen og dets store udbud af prydplanter. Det var forår og flere

benyttede lejligheden til at købe lidt til haven.


Sommerudflugten gik til Forsvars- og Garnisionsmuseet med efterfølgende spisning på Kystens Perle.

             

              2009 - 2010
                        


          André Paasch

          Præsident


Recharterfesten i januar blev holdt sammen med deltagerne i NSR's årsmøde på Hotel Hvide Hus. Vi var mødt talrigt op og gæsterne fra de andre nordiske lande blev slået af os med hensyn til udholdenhed.


Sommerudflugten det år gik til Lille Vildmosecenteret og Tofte Skov.

En dejlig tur hvor vejret dog ikke helt var med os selv om gruppe 2? - havde lovet det på forhånd.


I klubåret havde vi også følgende virksomhedsbesøg, alle med Lionesser.


                    *  På blad-/ mediehuset Nordjyske

                   

                    *  På spritfabrikken, hvor man desværre er blevet noget

                        tilbageholdende med smagsprøver.

                   

                    *  Atter et besøg på Flyvestation Aalborg

             

              2008 - 2009


          Carsten Antonsen

          Præsident

          (i baggrunden Jens Tingskou)


Generalforsamlingen blev afholdt på Park Hotel, hvor medlemmerne fik mulighed for at følge Champions League kampen mellem Celtic og Aab


I november besøgte vi Forsvarets dag på flyvestation Aalborg.


Der blev holdt en festlig Recharsterfest på Park Hotel med masser af musik og sang.


I april var vi på guidet rundtur i det mægtige kontorpalads, som Kommunedata (KMD) råder over i Aalborg.


I maj var klubben med Lionesser på rundtur i Zoo.


Endelig sluttede året med en spændende udflugt til Thingbæk Kalkminer Gravlev med efterfølgende spisning af masser af stegt flæsk - sprødt alt efter eget valg - med kartofler og persillesovs på "Karens Tophus" i Rebild.