Julemarked


    Julemarked 2021


     Det bliver lørdag den 27. november - 

      søndag den 28. november 2021


Velkommen til Lions julemarked – med julehygge og julegodter

Lions Budolfi Aalborg inviterer til indendørs julemarked i Folkekirkens Hus. Alle er velkomne til at besøge markedet, som afholdes lørdag den 28. november og søndag den 29. november.

Julemarkedet afholdes igen i år i Folkekirkens Hus, hvor Aalborgsalen vil være pyntet op, dufte af jul og summe af hyggelig aktivitet.

På julemarkedet vil der blandt andet være salg af juledekorationer, julesennep, julebagværk og andre juleting. Der vil også være juletombola og et lotteri med flotte præmier, en krambod samt en hyggelig cafe med varme drikke og lidt godt til maven.

Lions Budolfi Aalborg er en velgørende organisation baseret på ulønnet arbejde fra frivillige. Hele overskuddet fra julemarkedet går derfor ubeskåret til velgørende formål primært i lokalområdet men også nationalt og internationalt.

Af tidligere modtagere af donationer kan bl.a. nævnes Kirkens Korshærs “Gårdprojekt”, Veteranhjemmet i Aalborg, Reden, Broen, Røde Kors Vågekonetjeneste, Café Parasollen, Folkekirkens Familiestøttegruppe og Sølund musikfestival.

I 2018 donerede Lions Budolfi Aalborg indretning af et lege/venterum på børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

I 2019 donerede Lions Budolfi Aalborg 2 shelters til Veteranhjemmet i Aalborg. Sker i samarbejde med Tech College Aalborg, der fremstiller dem. Forventer indvielse her i efteråret.

Lions Budolfi Aalborg glæder sig til at byde jer velkommen til indendørs julemarked i Aalborgsalen.    I forbindelse med julemarkedet 2020 solgte vi 2.000 lodsedler.

    Vores annoncører på lodsedlerne støtter os, så støt dem.

     Husk at indtægterne går ubeskåret til humanitært arbejde

Julemarked 2019

Præsident i Lions Budolfi Aalborg   

Heine Overby byder velkommen til vores Julemarked og erklærer det for åbent.

19_01
19_02
19_03a
19_04
19_05
19_06
19_07
19_08
19_09
19_10
19_11
19_12
19_13
19_14
19_15
19_16
19_17
19_18
19_19
19_20
19_21
19_22
19_23
19_24
19_25
19_26

                  Julemarked 2019 i Folkekirkens Hus

19S1
19S2
19S3
19S3a
19S4
19S5
19S6
19S7
19S8
19S9
19S10
19S11
19S12
19S12a
19S13
19S14

Forberedelser til Julemarkedet søndagen inden

Julemarkedet i 2019

                        I forbindelse med julemarkedet sælger vi 2.000 lodsedler.

                        Vores annoncører på lodsedlerne støtter os, så støt dem.

                        Husk at indtægterne går ubeskåret til humanitært arbejde

I 2017 valgte vi at flytte vores julemarked fra Aalborghus Slot, da vi ikke kunne være sikker på, at det fremover ville være muligt at være der.

Vi havde nogle gode venner i Folkekirkens Hus som var så venlig at lægge lokaler til vores julemarked.

Det bliver nu tredje år vi afholder det der og vi er meget taknemlig over vi kan forsætte med at bruge lokalerne.

Vi får dermed mulighed for at generere midler til vores humannitære arbejde primært lokalt, men også nationalt og internationalt.


Det specielle ved de midler vi får ind, er at vi har 0 kr. i administration.

På den måde får vi det optimale ud af de indsamlede penge.

Fra krypt til Slot

Aalborghus Slot har fra 2002 - 2016 dannet rammen

om Lions Club Aalborg Budolfis traditionsrige julemarked

"Jul på Slottet", som hvert år afholdes i den weekend som

falder sammen med 1. søndag i advent.

I begyndelsen afholdt man julemarkedet i Budolfi Kirkes

krypt, men på grund af omstruktureringer ved Budolfi Kirke

stod krypten efter afholdelse af julemarkedet for 35. år i træk

pludselig ikke længere til klubbens rådighed.

For Lions Club Aalborg Budolfi blev Aalborghus Slot i bogstavelig talt den appelsin i turbanen, som sikrede julemarkedets fortsatte eksistens.

Læs historien "Et juleeventur" af daværende klubpræsident Per Fog
"ET JULEEVENTYR": af Per Fog


LC Aalborg Budolfi har i år (2002) oplevet noget helt særligt, som vi gerne vil fortælle om.


Clubben har i 35 år haft sit traditionsrige julemarked i Budolfi Kirkes krypt, men sidste år stoppede den lange ubrudte række af arrangementer. 

Budolfi Kirke startede renoveringsarbejder, desværre for os på en sådan måde, at vi pludselig og uventet ikke kunne bruge krypten l' søndag i Advent 2001. 

Samtidig fik vi at vide, at vi heller ikke kunne disponere over krypten l' søndag i Advent 2002 på grund af indvielse af kirkens renoveringsarbejder.


GODE RÅD VAR DYRE - HVAD GØR VI?

I 2001 stillede vi en pølsevogn op foran Budolfi Kirke, bl.a. for at fortælle vore faste julemarkedsgæster såvel fra lokalområdet som fra Norge om vore problemer, og tænk det lykkedes os at sælge lodsedler og lidt gløgg med tilbehør, og vi fik et overskud på 40.000 kr. 

Det var ca. halvdelen af, hvad vi ellers kan skaffe af penge ved vort julemarked.

Hele året 2002 arbejdede vi med sagen, og så skete det fantastiske - vi fik lov til at holde vort julemarked i amtsrådssalen på Aalborghus Slot.

 

Så kom der gang i planlægningen og produktionen af julepynt, mundgodt, sennep, o.s.v. Samtidig skulle de nye omgivelser planlægges, så folk blev klar over, hvor vi havde vort marked, tilladelser fra diverse myndigheder skulle på plads, og der skulle sørges for dækning af begivenheden i dagspresse m.v.


Julemarkedet, der havde faet overskriften - JUL PÅ SLOTTET - åbnede for 37' gang den 30.11.2002 kl.10 - og vi var alle spændte og lettere udasede af forberedelsernes strabadser.


HVAD SKETE? - Folk strømmede til. 

Vi har aldrig oplevet, at folk stod i kø ved vore julemarkeder, men det gjorde de, og alle, vi talte med, var begejstrede, dels for at vi atter havde julemarkedet, og dels at det blev holdt i meget spændende omgivelser. 

Vore trofaste gæster fra Norge fandt os, og de var ligeså begejstrede som alle øvrige besøgende. 

Da vi sluttede søndag aften var succesen i hus, og vi ventede spændt på resultatet rent økonomisk. Det blev rekord, med en omsætning på ca. 110.000 kr.

Nu kan vi atter uddele penge til gode formål i vort lokalområde bl. a. til kræftramte børn og voksne, Kirkens Korshær, Det Grønlandske Hus, m.fl.


Til slut - som appelsinen i vor turban - har vi fået lov til at lave julemarkedet under overskriften - JUL PÅ SLOTTET - hvert år siden 2002.


Det har været en hård tid, men det har givet sammenhold og tømret hele klubben og lionesserne sammen til en dejlig helhed, som vi alle sætter stor pris på - nemlig vor klub Lions Club Aalborg Budolfi.


Med venlig hilsen

Per Fog

Præsident LC Aalborg Budolfi (2002-2003)