Julemarked


             Julemarked 2022

     Lørdag den 26. november - søndag den 27. november 2022

Husk lyd

  Vi har den glæde, at vi igen i år samarbejder med  Lions Club Gug om at

  afvikle julemarkedet.

  Et samarbejde vi prøvede sidste år og dette var så positivt, at vi forsætter     

  med det også i år. 

  Vi har også Agape Child Care til stede. Det medfører, at vi kan præsentere nye

  spændende ting.

      Støt vores annoncører. de støtter os

Fra krypt til Slot

Aalborghus Slot har fra 2002 - 2016 dannet rammen om Lions Club Aalborg Budolfis traditionsrige julemarked "Jul på Slottet", som hvert år afholdes i den weekend som falder sammen med 1. søndag

i advent.

I begyndelsen afholdt man julemarkedet i Budolfi Kirkes krypt, men på grund af omstruktureringer ved Budolfi Kirke stod krypten, efter afholdelse af julemarkedet for 35. år i træk

pludselig ikke længere til klubbens rådighed.

For Lions Club Aalborg Budolfi blev Aalborghus Slot i bogstavelig talt den appelsin i turbanen, som sikrede julemarkedets fortsatte eksistens.

Læs historien "Et juleeventur" af daværende klubpræsident Per Fog
"ET JULEEVENTYR": af Per Fog


LC Aalborg Budolfi har i år (2002) oplevet noget helt særligt, som vi gerne vil fortælle om.


Clubben har i 35 år haft sit traditionsrige julemarked i Budolfi Kirkes krypt, men sidste år stoppede den lange ubrudte række af arrangementer. 

Budolfi Kirke startede renoveringsarbejder, desværre for os på en sådan måde, at vi pludselig og uventet ikke kunne bruge krypten l' søndag i Advent 2001. 

Samtidig fik vi at vide, at vi heller ikke kunne disponere over krypten l' søndag i Advent 2002 på grund af indvielse af kirkens renoveringsarbejder.


GODE RÅD VAR DYRE - HVAD GØR VI?

I 2001 stillede vi en pølsevogn op foran Budolfi Kirke, bl.a. for at fortælle vore faste julemarkedsgæster såvel fra lokalområdet som fra Norge om vore problemer, og tænk det lykkedes os at sælge lodsedler og lidt gløgg med tilbehør, og vi fik et overskud på 40.000 kr. 

Det var ca. halvdelen af, hvad vi ellers kan skaffe af penge ved vort julemarked.

Hele året 2002 arbejdede vi med sagen, og så skete det fantastiske - vi fik lov til at holde vort julemarked i amtsrådssalen på Aalborghus Slot.

 

Så kom der gang i planlægningen og produktionen af julepynt, mundgodt, sennep, o.s.v. Samtidig skulle de nye omgivelser planlægges, så folk blev klar over, hvor vi havde vort marked, tilladelser fra diverse myndigheder skulle på plads, og der skulle sørges for dækning af begivenheden i dagspresse m.v.


Julemarkedet, der havde faet overskriften - JUL PÅ SLOTTET - åbnede for 37' gang den 30.11.2002 kl.10 - og vi var alle spændte og lettere udasede af forberedelsernes strabadser.


HVAD SKETE? - Folk strømmede til. 

Vi har aldrig oplevet, at folk stod i kø ved vore julemarkeder, men det gjorde de, og alle, vi talte med, var begejstrede, dels for at vi atter havde julemarkedet, og dels at det blev holdt i meget spændende omgivelser. 

Vore trofaste gæster fra Norge fandt os, og de var ligeså begejstrede som alle øvrige besøgende. 

Da vi sluttede søndag aften var succesen i hus, og vi ventede spændt på resultatet rent økonomisk. Det blev rekord, med en omsætning på ca. 110.000 kr.

Nu kan vi atter uddele penge til gode formål i vort lokalområde bl. a. til kræftramte børn og voksne, Kirkens Korshær, Det Grønlandske Hus, m.fl.


Til slut - som appelsinen i vor turban - har vi fået lov til at lave julemarkedet under overskriften - JUL PÅ SLOTTET - hvert år siden 2002.


Det har været en hård tid, men det har givet sammenhold og tømret hele klubben og lionesserne sammen til en dejlig helhed, som vi alle sætter stor pris på - nemlig vor klub Lions Club Aalborg Budolfi.


Med venlig hilsen

Per Fog

Præsident LC Aalborg Budolfi (2002-2003)