Julemarked


Følg os:


Email: budolfi@lionsbudolfi.dk


Julemarked 2019


  

Velkommen til Lions julemarked – med julehygge og julegodter


Lions Budolfi Aalborg inviterer til indendørs julemarked i Folkekirkens Hus.


Alle er velkomne til at besøge markedet, som afholdes lørdag den 30. november og søndag den 1. december.


Julemarkedet afholdes igen i år i Folkekirkens Hus, hvor Aalborgsalen vil være pyntet op, dufte af jul og summe af hyggelig aktivitet.


På julemarkedet vil der blandt andet være salg af juledekorationer, julesennep, julebagværk og andre juleting.

Der vil også være juletombola og et lotteri med flotte præmier, en krambod samt en hyggelig cafe med varme drikke og lidt godt til maven.


Lions Budolfi Aalborg er en velgørende organisation baseret på ulønnet arbejde fra frivillige.

Hele overskuddet fra julemarkedet går derfor ubeskåret til velgørende formål i lokalområdet.

Af tidligere modtagere af donationer kan bl.a. nævnes Kirkens Korshærs “Gårdprojekt”, Julemærkehjemmet i Hobro, Røde Kors Vågekonetjeneste, Café Parasollen og Folkekirkens Familiestøttegruppe.

I 2018 donerede Lions Budolfi Aalborg indretning af et lege/venterum på børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital.


Lions Budolfi Aalborg glæder sig til at byde jer velkommen til indendørs julemarked i Aalborgsalen.


Lørdag, den 30. november 2019 kl. 10.00 – 18.00

Søndag, den 1. december 2019 kl. 10.00 – 16.00

Fra krypt til Slot

Aalborghus Slot har siden 2002 dannet rammen om Lions Club Aalborg Budolfis traditionsrige julemarked "Jul på Slottet", som hvert år afholdes i den weekend som falder sammen med 1. søndag i advent.

I begyndelsen afholdt man julemarkedet i Budolfi Kirkes krypt, men på grund

af omstruktureringer ved Budolfi Kirke stod krypten efter afholdelse af julemarkedet for 35. år i træk pludselig ikke længere til klubbens rådighed.

For Lions Club Aalborg Budolfi blev Aalborghus Slot i bogstavelig talt den appelsin i turbanen, som sikrede julemarkedets fortsatte eksistens.

Læs historien "Et juleeventur" af daværende klubpræsident Per Fog"ET JULEEVENTYR"

LC Aalborg Budolfi har i år (2002) oplevet noget helt særligt, som vi gerne vil fortælle om.


Clubben har i 35 år haft sit traditionsrige julemarked i Budolfi Kirkes krypt, men sidste år stoppede den lange ubrudte række af arrangementer. 

Budolfi Kirke startede renoveringsarbejder, desværre for os på en sådan måde, at vi pludselig og uventet ikke kunne bruge krypten l' søndag i Advent 2001. 

Samtidig fik vi at vide, at vi heller ikke kunne disponere over krypten l' søndag i Advent 2002 på grund af indvielse af kirkens renoveringsarbejder.


GODE RÅD VAR DYRE - HVAD GØR VI?

I 2001 stillede vi en pølsevogn op foran Budolfi Kirke, bl.a. for at fortælle vore faste julemarkedsgæster såvel fra lokalområdet som fra Norge om vore problemer, og tænk det lykkedes os at sælge lodsedler og lidt gløgg med tilbehør, og vi fik et overskud på 40.000 kr. 

Det var ca. halvdelen af, hvad vi ellers kan skaffe af penge ved vort julemarked.

Hele året 2002 arbejdede vi med sagen, og så skete det fantastiske - vi fik lov til at holde vort julemarked i amtsrådssalen på Aalborghus Slot.

 

Så kom der gang i planlægningen og produktionen af julepynt, mundgodt, sennep, o.s.v. Samtidig skulle de nye omgivelser planlægges, så folk blev klar over, hvor vi havde vort marked, tilladelser fra diverse myndigheder skulle på plads, og der skulle sørges for dækning af begivenheden i dagspresse m.v.


Julemarkedet, der havde faet overskriften - JUL PÅ SLOTTET - åbnede for 37' gang den 30.11.2002 kl.10 - og vi var alle spændte og lettere udasede af forberedelsernes strabadser.


HVAD SKETE? - Folk strømmede til. 

Vi har aldrig oplevet, at folk stod i kø ved vore julemarkeder, men det gjorde de, og alle, vi talte med, var begejstrede, dels for at vi atter havde julemarkedet, og dels at det blev holdt i meget spændende omgivelser. 

Vore trofaste gæster fra Norge fandt os, og de var ligeså begejstrede som alle øvrige besøgende. 

Da vi sluttede søndag aften var succesen i hus, og vi ventede spændt på resultatet rent økonomisk. Det blev rekord, med en omsætning på ca. 110.000 kr.

Nu kan vi atter uddele penge til gode formål i vort lokalområde bl. a. til kræftramte børn og voksne, Kirkens Korshær, Det Grønlandske Hus, m.fl.


Til slut - som appelsinen i vor turban - har vi fået lov til at lave julemarkedet under overskriften - JUL PÅ SLOTTET - hvert år siden 2002.


Det har været en hård tid, men det har givet sammenhold og tømret hele klubben og lionesserne sammen til en dejlig helhed, som vi alle sætter stor pris på - nemlig vor klub Lions Club Aalborg Budolfi.


Med venlig hilsen

Per Fog

Præsident LC Aalborg Budolfi (2002-2003)

Præsident Knud Erik Buus omtaler kort vores Julemarked og overlader derefter ordet til  Borgmester Thomas Kastrup-Larsen

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen omtaler noget af det humannitære arbejde vi i Lions Budolfi Aalborg udfører, hvorefter han åbner Julemarkedet 2018

Præsident Erik Brükmann Olesen byder velkommen til julemarked 2017

Glimt fra forberedelserne og selve  Julemarkedet 2017