Julemarked

Følg os:

 

Email: budolfi@lionsbudolfi.dk

 

Julemarkedet 2018,

der afholdes lørdag den 1. og

søndag den 2. december 2018,

bliver ikke afholdt på

Aalborghus Slot.

 

Det bliver i stedet i

Folkekirkens Hus

Gammel Torv 4

Præsident Erik Brükmann Olesen byder velkommen til julemarked 2017

Glimt fra forberedelserne og selve Julemarkedet 2017

Præsident

Præsident Andre Paasch byder velkommen til julemarked 2016

Fra krypt til Slot

Aalborghus Slot har siden 2002 dannet rammen om Lions Club Aalborg Budolfis traditionsrige julemarked "Jul på Slottet", som hvert år afholdes i den weekend som falder sammen med 1. søndag i advent. I begyndelsen afholdt man julemarkedet i Budolfi Kirkes krypt, men på grund af omstruktureringer ved Budolfi Kirke stod krypten efter afholdelse af julemarkedet for 35. år i træk pludselig ikke længere til klubbens rådighed.

For Lions Club Aalborg Budolfi blev Aalborghus Slot i bogstavelig talt den appelsin i turbanen, som sikrede julemarkedets fortsatte eksistens. Læs historien "Et juleeventur" af daværende klubpræsident Per Fog

 

"ET JULEEVENTYR"

LC Aalborg Budolfi har i år (2002) oplevet noget helt

særligt, som vi gerne vil fortælle om.

Clubben har i 35 år haft sit traditionsrige julemarked i

Budolfi Kirkes krypt, men sidste år stoppede den lange

ubrudte række af arrangementer. Budolfi Kirke startede

renoveringsarbejder, desværre for os på en sådan måde,

at vi pludselig og uventet ikke kunne bruge krypten

l' søndag i Advent 2001. Samtidig fik vi at vide, at vi

heller ikke kunne disponere over krypten l' søndag i

Advent 2002 på grund af indvielse af kirkens renoveringsarbejder.

GODE RÅD VAR DYRE - HVAD GØR VI?

I 2001 stillede vi en pølsevogn op foran Budolfi Kirke, bl.a. for at fortælle vore faste julemarkedsgæster såvel fra lokalområdet som fra Norge om vore problemer, og tænk det lykkedes os at sælge lodsedler og lidt gløgg med tilbehør, og vi fik et overskud på 40.000 kr. Det var ca. halvdelen af, hvad vi ellers kan skaffe af penge ved vort julemarked.

Hele året 2002 arbejdede vi med sagen, og så skete det fantastiske - vi fik lov til at holde vort julemarked i amtsrådssalen på Aalborghus Slot.

Så kom der gang i planlægningen og produktionen af julepynt, mundgodt, sennep, o.s.v. Samtidig skulle de nye omgivelser planlægges, så folk blev klar over, hvor vi havde vort marked, tilladelser fra diverse myndigheder skulle på plads, og der skulle sørges for dækning af begivenheden i dagspresse m.v.

Julemarkedet, der havde faet overskriften - JUL PÅ SLOTTET - åbnede for 37' gang den 30.11.2002 kl.10 - og vi var alle spændte og lettere udasede af forberedelsernes strabadser.

HVAD SKETE? - Folk strømmede til. Vi har aldrig oplevet, at folk stod i kø ved vore julemarkeder, men det gjorde de, og alle, vi talte med, var begejstrede, dels for at vi atter havde julemarkedet, og dels at det blev holdt i meget spændende omgivelser. Vore trofaste gæster fra Norge fandt os, og de var ligeså begejstrede som alle øvrige besøgende. Da vi sluttede søndag aften var succesen i hus, og vi ventede spændt på resultatet rent økonomisk. Det blev rekord, med en omsætning på ca. 110.000 kr.

Nu kan vi atter uddele penge til gode formål i vort lokalområde bl. a. til kræftramte børn og voksne, Kirkens Korshær, Det Grønlandske Hus, m.fl.

Til slut - som appelsinen i vor turban - har vi fået lov til at lave julemarkedet under overskriften - JUL PÅ SLOTTET - hvert år siden 2002.

 

Det har været en hård tid, men det har givet sammenhold og tømret hele klubben og lionesserne sammen til en dejlig helhed, som vi alle sætter stor pris på - nemlig vor klub Lions Club Aalborg Budolfi.

 

Med venlig hilsen

Per Fog

Præsident LC Aalborg Budolfi (2002-2003)

 

 

 

AALBORGHUS SLOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOTTET I DAG

Aalborghus Slot summer af aktivitet. Herfra udfører en af landets 5 statsforvaltninger en række opgaver for forskellige ministerier i tæt kontakt med de lokale myndigheder og byens borgere. Slottet er landets eneste bevarede lensmandsresidens fra renæssancen og er i dag tilgængeligt

for offentligheden, som frit kan besøge det

smukke parkanlæg og bevæge sig rundt mellem de gamle volde og bygninger, som rummer så meget historie.

 

HISTORIE

Det første Aalborghus

Det er nok de færreste der ved, at Aalborghus har ligget et andet sted i Aalborg end det gør i dag!

I 1915 fandt man resterne af det oprindelige Aalborghus omtrent hvor Mølle Plads ligger i dag.

Navnet Aalborghus dukker for første gang i historien op i et dokument fra 1340.

Ordet "hus" var datidens betegnelse for en fæstning eller militær forlægning.

Udover det var Aalborghus også lensmandsbolig og centrum for skatteopkrævning.

Følgerne fra blodbadet, som fulgte i kølvandet af borgerkrigen i 1534 mellem adelen under Johan Rantzaus kommando og bønderne, som blev anført af Skipper Clement, efterlod Aalborghus i ruiner, hvorefter Christian den 3. kort efter beordrede det nedrevet.

 

Det andet Aalborghus

Reformationen i 1536 bevirkede, at kirkens besiddelser blev lagt ind under kronen, og da faren for en ny borgerkrig var nærliggende, skulle det nye Aalborghus være en særdeles stærk fæstning.

I 1539 startede så selve byggeriet. Borgerkrigen havde vist, at nye kanoner og skydevåben var langt stærkere end tidligere, derfor skulle den nye fæstning være meget stærk.

Det var et meget stort byggeri, som stod færdigt i 1555.

Med bygninger mod øst, syd og vest, var slottet nogenlunde kvadratisk.

Mod nord var der en kraftig mur med omvendte skydeskår.

Der var ingen vold på nordsiden. Til gengæld var muren 2,5 m tyk og mindst 8 m høj og forsynet med en kraftig træbro i forlængelse af porten.

Østfløjen bestod oprindelig af 3 huse, hvor lensmanden boede og havde sine kontorer.

Senere nedrev man det sydligste hus.

Det store gavlhus blev forsynet med hele 27 fag bindingsværk samt 2 karnapper som rakte hhv. 6m og 4m frem.

Den største karnap var en del af kongeboligen, som dengang havde kaminstue.

Det nordligste østfløjshus var smallere og havde kun 7 fag bindingsværk.

Den grundmurede facade mod haven var rigt udsmykket med prægtige kurvehanksbuer, savsnitgesims og 5 store vinduer.

Det 3. hus i østfløjen rummede hestestalde og kamre til tjenestefolkene.

De oprindelige vestfløje og sydfløje er nu forsvundet.

Efter en militær vurdering af slottets egnethed i 1557 påpegede man en enkelt overset svaghed, nemlig den at man ikke kunne sikre ferskvandsforsyningen.

På det grundlag kunne fæstningsdelen ikke længere anvendes i krig.

Aalborghus blev dog senere anvendt som fæstning af knap så kritiske besættelsesmagter.

I 1633 opførte Christian den 4. et stort magasin op ad nordmuren og lod de øvrige bygninger reparere, hvilket var særdeles tiltrængt.

Som man stadig kan fornemme har voldanlægget været meget stor.

Runddele i hjørnerne havde en diameter på 15-25m og murene en tykkelse på 7-8m.

Man har senere fundet en 20 m lang gang opbygget af granitsten, ført gennem volden for at kunne overraske fjenden.

I vestvolden indrettedes der store kældre til forrådskamre.

 

 

Leif Sondrup fra Folkekirkens Familiestøtte åbner julemardet 2016

Glimt fra forberedelserne og fra selve julemarkedet 2016