Ansøgning


Følg os:


Email: budolfi@lionsbudolfi.dk


Retningslinjer for støtte fra Lions Budolfi Aalborg


Klubben støtter humanitære og alment velgørende formål.

Ved bedømmelsen af støttebehovet lægges vægt på, at der er tale om et formål, som ikke eller kun i begrænset omfang er berettiget til støtte fra stat og kommune.

Formål i Aalborg og omegn nyder fortrinsret i forhold til forhold i andre dele af Danmark.


Udover støtte nationalt støtter klubben formål anbefalet af Lions Danmark og

Lions Nationalt.


For at kunne overholde persondataloven skal vores ansøgningsskema bruges.

Skemaet skal underskrives og kan returneres scannet eller som almindelig brev